Articles Posted by the Author:  • Chilê sử dụng đất sét xử lý tảo gây hại

    Chilê sử dụng đất sét xử lý tảo gây hại, Nguồn: Theo thefishsite. Phòng thí nghiệm dược phẩm Chi-lê Centrovet đang trong quá trình phát triển một giải pháp mới dựa trên đất sét để xử lý sự bùng phát tảo gây hại (HAB) đang ngày càng ảnh hưởng đến ngành nuôi trồng thủy sản. […]  • Hiệp ước bảo vệ các vùng biển khơi đạt bước tiến mới

    Hiệp ước bảo vệ các vùng biển khơi đạt bước tiến mới, Nguồn: HNN, Tổng cục Thủy sản – Theo seafoodsource. Liên hiệp quốc đã tiến thêm một bước gần hơn đến một điều ước quốc tế về bảo vệ sinh vật biển tại các vùng biển khơi, với mục đích thiết lập một cơ […]


  • Nhu cầu dinh dưỡng của tôm bố mẹ và ấu trùng

    Nhu cầu dinh dưỡng của tôm bố mẹ và ấu trùng, Nguồn: Viện Nuôi trồng Thủy sản (Đại học Nha Trang). Để nâng cao chất lượng tôm giống, hiện nay các nhà khoa học và các doanh nghiệp chú trọng đến các lĩnh vực có liên quan đến quy trình sản xuất giống tôm. Một […]