Biện pháp phòng chống dịch bệnh trên tôm

Theo báo cáo của Cục Thú y, từ đầu năm 2014 đến hết tháng 5/2014, diện tích nuôi tôm bị thiệt hại tại 232 xã, phường, thị trấn của 60 huyện, thị, thành phố trực thuộc 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tổng diện tích bị thiệt hại khoảng là 14.000 ha (nguyên nhân do dịch bệnh khoảng 10.000 ha, do môi trường 4.000 ha), bao gồm diện tích nuôi tôm bị bệnh đốm trắng khoảng 5.000 ha, bệnh hoại tử gan tụy cấp tính khoảng 1.700 ha và một số bệnh khác. Hiện nay, dịch bệnh trên tôm có xu hướng tiếp tục tăng mạnh và diễn biến phức tạp. Vì vậy, để khẩn trương khống chế dịch bệnh, giảm thiểu thiệt hại và ảnh hưởng đến xuất khẩu thủy sản, ngày 03/6/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản số 1730/BNN-TY đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, Ban, ngành liên quan của địa phương thực hiện đồng bộ các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch bệnh trên tôm nuôi.

– Theo đó, Chủ tịch UBND các tỉnh cần chỉ đạo các đơn vịchức năng tiến hành đồng bộ một số biện pháp sau:
+ Rà soát, chấn chỉnh công tác thống kê, chẩn đoán xét nghiệm, tổng hợp thông tin, số liệu báo cáo về diện tích dịch bệnh thủy sản; đồng thời, tham mưu các biện pháp quản lý sản xuất và phòng chống dịch bệnh phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
+ Hướng dẫn người nuôi thực hiện quy trình kỹthuật đã được tổng kết từ các mô hình nuôi tôm thành công và theo khuyến cáo của Tổng cục Thủy sản.
+ Tổ chức phòng chống dịch bệnh thủy sản theo kế hoạch phê duyệt, chú ý tới việc tổ chức hệ thống chuyên môn nghiệp vụ đến cơ sở để phát hiện sớm, xác định nhanh, chính xác dịch bệnh và tổ chức chống dịch có hiệu quả.
+ Thực hiện kiểm tra điều kiện sản xuất kinh doanh và chất lượng các sản phẩm con giống, thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản theo quy định tại Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 của Bộ NN&PTNT quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tưnông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản để ngăn chặn sản phẩm kém chất lượng, hàng giả, không có trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam.
+ Hướng dẫn người nuôi không lạm dụng các loại thuốc thú y, hóa chất trong phòng bệnh, chỉ sử dụng thuốc thú y, hóa chất có trong Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam; ngừng sử dụng trước khi thu hoạch theo đúng chỉ dẫn của nhà sản xuất, của cơ quan chuyên môn để tránh tồn dư hóa chất trong sản phẩm thủy sản ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng và xuất khẩu, đặc biệt chú ý loại thuốc thú y đã bị các nước nhập khẩu sản phẩm thủy sản cảnh báo như Oxytetracyline,….
+ Khi phát hiện ổ dịch, hướng dẫn thực hiện các biện pháp kỹ thuật xử lý ổ dịch.

– Các địa phương chưa xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh thủy sản cần khẩn trương xây dựng và trình phê duyệt Kế hoạch với các hoạt động cụ thể, kèm theo định mức và nguồn kinh phí nhằm chủ động quan trắc cảnh báo môi trường, giám sát dịch bệnh và lấy mẫu xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh. Bố trí kinh phí mua hóa chất để chủ động phòng bệnh, chống dịch khi còn ở phạm vi nhỏ hẹp hoặc khi chưa đủ điều kiện công bố dịch, khi công bố dịch, hỗ trợ cán bộ cơ sở tham gia phòng, chống dịch bệnh. Các địa phương đã xây dựng kế hoạch cần bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả.

– Tải Công văn số 1730/BNN-TY về việc triển khai các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch bệnh trên tôm nuôi.

Biện pháp phòng chống dịch bệnh trên tôm, Nguồn: Tổng cục Thủy sản (Fistenet.gov.vn).

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây