Cà Mau tăng mạnh diện tích nuôi tôm Thẻ

Từ đầu năm đến nay diện tích nuôi tôm công nghiệp trên địa bàn Cà Mau có chiều hướng tăng nhanh, tăng 1.743 ha so với cuối năm 2013, đã vượt kế hoạch 735 ha.

– Hiện diện tích nuôi tôm công nghiệp toàn tỉnh đã tăng lên 7.735 ha; đa phần nuôi tôm thẻ chân trắng.

– Theo ông Mai Hữu Chinh, GĐ Sở KH – ĐT Cà Mau, việc người dân tự phát nuôi tôm thẻ chân trắng cộng với tác động từ nước ngoài nên giá tôm nguyên liệu đã giảm mạnh, tình hình dịch bệnh cũng hết sức phức tạp…

– Ngành chuyên môn ở Cà Mau khuyến khích người dân ưu tiên đầu tư nuôi tôm sú và nuôi theo hình thức quảng canh cải tiến vì ít dịch bệnh, thị trường ổn định, phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương.

Cà Mau tăng mạnh diện tích nuôi tôm thẻ, Nguồn: Báo Nông nghiệp Việt Nam.

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây