Các loại dịch bệnh thủy sản nguy hiểm được hỗ trợ

Ngày 26/6/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 21/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn về các loại thiên tai, dịch bệnh được hỗ trợ theo Quyết định 142/2009/QĐ-TTg và Quyết định 49/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

– Theo Thông tư này, danh sách các loại dịch bệnh nguy hiểm đối với động vật thủy sản được hỗ trợ mở rộng hơn khá nhiều, cụ thể gồm:
+ Bệnh đốm trắng ở tôm sú, tôm thẻ chân trắng;
+ Bệnh đầu vàng ở tôm sú, tôm thẻ chân trắng;
+ Hội chứng hoại tử gan tụy cấp ở tôm sú, tôm thẻ chân trắng;
+ Bệnh hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan biểu mô ở tôm sú, tôm thẻ chân trắng;
+ Bệnh hoại tử thần kinh ở cá song (cá mú), cá vược (cá chẽm);
+ Bệnh gan thận mủ ở cá tra, cá ba sa;
+ Bệnh sữa ở tôm hùm;
+ Bệnh Perkinsus đối với trường hợp tác nhân gây bệnh là Perkinsus marinusPerkinsus olseni ở nghêu (ngao) và tu hài.

– Thẩm quyền công bố dịch bệnh thủy sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về thú y. Trong trường hợp không công bố dịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác nhận về loại dịch bệnh thủy sản xảy ra trên địa bàn cụ thể của địa phương để làm căn cứ thực hiện chính sách hỗ trợ.

– Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/08/2014.

– Tải Thông tư số 21/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn về các loại thiên tai, dịch bệnh được hỗ trợ.

– Tải Quyết định 142/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản.

– Tải Quyết định 49/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản.

Các loại dịch bệnh thủy sản nguy hiểm được hỗ trợ, Nguồn: Tổng cục Thủy sản (Fistenet.gov.vn).

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây