Cần Thơ xây dựng vùng chuyên canh nuôi cá Tra

Cần Thơ xây dựng vùng chuyên canh nuôi cá Tra, Nguồn: Nông nghiệp VN.

Theo Chi cục Thủy sản TP Cần Thơ, giai đoạn 2017 – 2020, TP ứng dụng khoa học và công nghệ mới trong lĩnh vực nuôi cá tra, xây dựng vùng ương và nuôi cá tra tập trung phù hợp với quy hoạch vùng ĐBSCL.

– Đồng thời tiếp tục thúc đẩy phát triển nuôi cá tra xuất khẩu, sử dụng hợp lý, có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, nâng tỷ trọng ngành thủy sản trong cơ cấu giá trị nông nghiệp, nhằm cải thiện thu nhập của người dân.

– Cụ thể, xây dựng vùng công nghiệp sản xuất giống cá tra tập trung trên địa bàn huyện Cờ Đỏ với quy mô 200 ha và vùng nuôi cá tra thương phẩm tổng diện tích 100ha tại khu vực phường Tân Lộc (quận Thốt Nốt). Bên cạnh đó, các chuyên gia ngành thủy sản phổ biến các quy trình về kỹ thuật ương và nuôi cá tra chuyên canh tới người dân thông qua các khóa tập huấn.

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây