Articles Posted in the " Cá Chạch " Category

  • Sinh sản nhân tạo thành công cá Chạch Sông

    Sinh sản nhân tạo thành công cá Chạch Sông, Nguồn tin: Báo Nông nghiệp Việt Nam. Từ một loài cá nước ngọt phổ biến ngoài tự nhiên, chất lượng thịt thơm ngon, cá chạch sông được Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 (RIA1) thuần hóa và cho sinh sản nhân tạo thành công. […]


  • Đặc điểm sinh học cá Chạch Lấu

    Đặc điểm sinh học cá chạch lấu, Nguồn: Khoa TS – ĐH Cần Thơ. I. Tổng quan về cá chạch lấu – Cá chạch lấu (Mastacembelus favus Hora, 1923) là loài cá nước ngọt thuộc họ cá chạch, phân bố ở vùng Đông Nam Á thuộc hạ lưu sông Mêkông như Lào, Campuchia, Thái Lan […]