Articles Posted in the " Cá Chạch " Category

  • Đặc điểm sinh học cá Chạch Lấu

    Đặc điểm sinh học cá chạch lấu, Nguồn: Khoa TS – ĐH Cần Thơ. I. Tổng quan về cá chạch lấu – Cá chạch lấu (Mastacembelus favus Hora, 1923) là loài cá nước ngọt thuộc họ cá chạch, phân bố ở vùng Đông Nam Á thuộc hạ lưu sông Mêkông như Lào, Campuchia, Thái Lan […]