Articles Posted in the " Cá Trê " Category

 • Kinh nghiệm nuôi cá Trê Lai

  Kinh nghiệm nuôi cá Trê Lai

  Kinh nghiệm nuôi cá Trê Lai Kinh nghiệm nuôi cá trê lai by Chi cục BVNLTS Vĩnh Long | Kinh nghiem nuoi ca tre lai 1. Chuẩn bị ao Vét bùn đáy ao, lấp các lỗ mọi, đắp bờ bao, phơi đáy ao 2 – 3 ngày, bón vôi từ 30 – 50kg/1.000m2 để diệt […]


 • Kỹ thuật nuôi cá Trê Vàng

  Kỹ thuật nuôi cá Trê Vàng

  Kỹ thuật nuôi cá Trê Vàng 1. Nuôi trong ao đất – Diện tích ao từ 500 – 1000m2 Mực nước dao động từ 1,6 – 1,8 m. Ao nuôi gần nguồn cung cấp nước, cấp thoát nước chủ động. Đáy ao ít bùn, bờ ao vững chắc. – Tát cạn ao, bón vôi 10 […]


 • Kỹ thuật nuôi cá Trê Vàng

  Kỹ thuật nuôi cá Trê Vàng

  KỸ THUẬT NUÔI CÁ TRÊ VÀNG 1. Nuôi trong ao đất – Diện tích ao từ 500 – 1000m2 Mực nước dao động từ 1,6 – 1,8 m. Ao nuôi gần nguồn cung cấp nước, cấp thoát nước chủ động. Đáy ao ít bùn, bờ ao vững chắc. – Tát cạn ao, bón vôi 10 […]


 • Kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá Trê Vàng

  Kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá Trê Vàng

  KỸ THUẬT SINH SẢN NHÂN TẠO CÁ TRÊ VÀNG 1. Nuôi vỗ cá bố mẹ 1.1 Ao nuôi vỗ Qua thực tế ở ĐBSCL cho thấy ao nuôi vỗ có diện tích rất nhỏ từ vài chục đến vài trăm mét vuông cá đều thành thục tốt. Ao nuôi vỗ cá Trê cần phải có […]


 • Đặc điểm sinh học cá Trê Vàng

  Đặc điểm sinh học cá Trê Vàng

  Đặc điểm sinh học cá Trê Vàng 1. Phân loại Họ cá Trê gồm nhiều loài ở châu Á và châu Phi. Ở nước ta đang khai thác và nuôi 4 loài đó là cá Trê Đen (Clarias focus), Trê Trắng (Clarias batracus), Trê vàng (Clarias macrocephalus), Trê phi (Clarias gariepinus) và cá Trê lai. […]