Articles Posted in the " Cây Ổi " Category

  • Cách phòng trị bệnh sâu ruồi đục quả

    Cách phòng trị bệnh sâu ruồi đục quả

    Cách phòng trị bệnh sâu ruồi đục quả Hỏi: Nhà tôi trồng mấy cây ổi quả rất sai, ăn ngon nhưng đến mùa thu hoạch thường bị thối rụng hàng loạt. Bổ trái ra thấy có nhiều con dòi màu trắng ăn rỗng ruột. Người thì nói là do sâu đục quả, người lại bảo […]