Articles Posted in the " Chim Sơn Ca " Category

  • Kỹ thuật nuôi Chim Sơn Ca

    Kỹ thuật nuôi Chim Sơn Ca

    Kỹ thuật nuôi Chim Sơn Ca 1. Tổng quan– Tên Việt Nam Chim Sơn Ca – Tên Khác Chim Cà Lơi – Tên Khoa Học Alaudidae. – Là Một họ chim dạng sẻ, Chim sơn ca là biểu tượng cho hạnh phúc, hy vọng, may mắn, tự do,niềm vui và sáng tạo. – Ở Việt […]


  • Thông tin về chim Sơn Ca

    Thông tin về chim Sơn Ca

    Thông tin về chim Sơn Ca Họ Sơn ca (Alaudidae) là một họ chim dạng sẻ, sống ở nhiều nơi trên thế giới. Chúng có giọng hót mê hoặc và kiểu bay liệng kì dị. Chim sơn ca từ trước đến nay đã được các nhạc sĩ, văn sĩ đưa vào trong âm nhạc và […]