Articles Posted in the " Chim Trĩ " Category

  • Kỹ thuật nuôi chim Trĩ Đỏ Khoang Cổ

    I. Tổng quan về chim Trĩ Đỏ Khoang Cổ 1.1 Nguồn gốc, phân bố và đặc điểm sinh học – Chim Trĩ đỏ khoang cổ là loài chim thuộc Họ Trĩ (Phasianidae) nằm trong Sách đỏ Việt Nam.


  • Kinh nghiệm nuôi Chim Trĩ

    Chim trĩ là loại gia cầm có kỹ thuật nuôi đơn giản nhưng lại cho giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, kinh nghiệm chăn nuôi các loài đặc sản cho thấy muốn giành thắng lợi lớn thì phải