Articles Posted in the " Chim Vành Khuyên " Category

  • Cách phân biệt chim Vành Khuyên trống – mái

    Cách phân biệt chim Vành Khuyên trống – mái

    Cách phân biệt chim Vành Khuyên trống – mái Cách phân biệt chim Vành Khuyên trống và mái by Diễn đàn | cach phan biet chim vanh khuyen 1. Phân biệt khuyên theo tiếng kêu – Khuyên trống thì có nhiều loại tiếng gọi: gọi đôi, gọi đơn, gọi giật . Khuyên mái thì chỉ […]