Articles Posted in the " Côn Trùng " Category

  • Kỹ thuật nuôi bò cạp

    Kỹ thuật nuôi bò cạp

    Kỹ thuật nuôi bò cạp Một vài đặc điểm cần biết trước khi nuôi bò cạp 1. Mô tả Thân bọ cạp chia làm hai phần:Phần đầu ngực (đốt thân trước) và phần bụng (vùng thân sau). Phần bụng bao gồm phần bụng dưới và đuôi:– Phần đầu ngực/Đốt thân trước: bao gồm lớp giáp, […]


  • Câu chuyện về nuôi bò cạp

    Câu chuyện về nuôi bò cạp

    Câu chuyện về Nuôi bò cạp Sài Gòn-TPHCM là vùng đất mới, nơi hội tụ, dung nạp lưu dân của nhiều vùng miền với nhiều phong tục tập quán, lối sống khác nhau. Chính vì thế, nơi đây đã sản sinh ra rất nhiều loại nghề… không biết gọi tên nhưng đã nuôi sống không […]