Articles Posted in the " Cua Đồng " Category

  • Kỹ thuật nuôi Cua Đồng

    Kỹ thuật nuôi cua đồng, Nguồn: Sở NN An Giang (Sonongnghiep.angiang.gov.vn) Cua đồng là đối tượng thủy sản quen thuộc. Trước đây sản lượng cua đồng ở nước ngọt là rất lớn, nhưng hiện nay do tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm bởi hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật từ nông nghiệp, hóa […]


  • Kỹ thuật nuôi Cua Đồng trên ruộng

    Kỹ thuật nuôi Cua Đồng trên ruộng

    Kỹ thuật nuôi Cua Đồng trên ruộng Cua đồng thuộc lớp giáp xác, bộ 10 chân. Ở nước ta cua đồng thường gặp ở vực nước ngọt: ao, hồ, ruộng, sông, suối, nước lợ nhạt vùng đồng bằng, trung du và miền núi. Cua đào hang ven bờ ruộng, ao, mương… Hang cua khác với […]