Articles Posted in the " Dứa – Khóm " Category

 • Kỹ thuật nhân giống vô tính cho Khóm Queen

  I. Tổng quan – Cây khóm cũng giống như một số loại cây ăn quả khác là có thể nhân giống bằng phương pháp vô tính và hữu tính, tuy nhiên nhân giống bằng phương pháp hữu tính chỉ có ý nghĩa trong công tác chọn tạo giống. Điều khác biệt với một số cây […]


 • Kỹ thuật kích thích Dứa Cayen ra hoa trái vụ

  Kỹ thuật kích thích Dứa Cayen ra hoa trái vụ

  Kỹ thuật kích thích Dứa Cayen ra hoa trái vụ Kỹ thuật kích thích dứa cayen ra hoa trái vụ by ST Báo | Ky thuat kich thich dua ra hoa trai vu Theo các kết quả thí nghiệm của Viện Nghiên cứu Rau quả được tiến hành trong 3 năm 2002 – 2004 tại […]


 • Kỹ thuật trồng Dứa

  Kỹ thuật trồng Dứa

  Kỹ thuật trồng Dứa Kỹ thuật trồng dứa by BVCT | Ky thuat trong dua I. Chọn và xử lý giống– Có thể sử dụng 3 loại chồi chính phát sinh từ cây mẹ để làm giống khi trồng: chồi ngọn, chồi cuống, chồi nách. – Tiêu chuẩn chồi tốt là: Chồi ngắn, to, khoẻ, […]