Articles Posted in the " Giáo Trình Thủy Sản " Category

  • Giáo trình Kỹ thuật nuôi cá Cảnh – Phần 3

    CHƯƠNG III: THỨC ĂN CHO CÁ CẢNH Trong thiên nhiên, cá sống trong nước được sinh trưởng bình thường nhờ có nguồn thức ăn tự nhiên phong phú về chủng loại và về số lượng như: phiêu sinh vật, giun ốc, côn trùng, ếch nhái, rong, tảo, thực vật thủy sinh… Ngược lại, trong bể […]


  • Giáo trình Kỹ thuật nuôi cá Cảnh – Phần 1

    Chương I: LỊCH SỬ NUÔI CÁ CẢNH – TIỀM NĂNG VÀ TRIỂN VỌNG – Người Trung Quốc từ đời nhà Chu là những người đầu tiên có ý niệm về việc nuôi cá với mục đích đơn thuần làm cảnh, nghĩa là việc nuôi cá cảnh được thực hiện từ khoảng 2500 năm về trước. […]


  • Giáo trình Kỹ thuật nuôi cá Cảnh – Phần 2

    Chương II: MÔI TRƯỜNG NUÔI CÁ CẢNH I. Bể nuôi cá 1.1 Thiết kế bể nuôi a) Qui luật vàng: Bể nuôi phải đủ lớn, phải có đủ bề rộng lớn để oxy khuếch tán và giải thoát các khí độc hại. Tuy nhiên đối với những bể nuôi kín (có nắp đậy) thì cần […]