Articles Posted in the " Hoa Chuông Mới " Category

  • Kỹ thuật trồng Hoa Chuông Mới

    Hoa chuông (Sinningia speciosa hay Gloxinia speciosa) còn có nhiều tên gọi khác nhau, như hoa tình yêu (valentine), hoa thánh, tử la lan, mõm chó biển, đại nhâm đồng, hồng xiêm. Hoa chuông có nguồn gốc từ Brazil


  • Kỹ thuật trồng và chăm sóc Hoa Chuông Mới

    Kỹ thuật trồng và chăm sóc Hoa Chuông Mới

    Kỹ thuật trồng và chăm sóc Hoa Chuông Mới Hoa chuông (Sinningia speciosa hay Gloxinia speciosa) còn có nhiều tên gọi khác nhau, như hoa tình yêu (valentine), hoa thánh, tử la lan, mõm chó biển, đại nhâm đồng, hồng xiêm. Hoa chuông có nguồn gốc từ Brazil – là một trong những loại hoa […]