Articles Posted in the " Hoa Đồng Tiền " Category


  • Kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa Đồng Tiền

    Kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa Đồng Tiền

    Kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa đồng tiền Đồng tiền là loại hoa có sản lượng và giá trị cao. Ở điều kiện thích hợp có thể ra hoa quanh năm, tỷ lệ cành cắt và tỷ lệ hoa thương phẩm cao, hình dáng hoa cân đối, hài hòa, màu sắc hoa tươi sáng, […]