Articles Posted in the " Hoa Lay Ơn " Category

  • Kỹ thuật trồng hoa Lay Ơn

    Kỹ thuật trồng hoa Lay Ơn

    Kỹ thuật trồng hoa Lay Ơn I. Tổng quan – Tên khoa học: Gladiolus Communis. – Họ: Iridaceae (Họ layơn). – Là cây thân thảo, sống nhiều năm, thân giả được tạo bỡi các bẹ lá, lá xếp thành 2 dãy, mọc thẳng đứng. Hoa nở trong những cụm hoa hình xim. Hoa tươi từ […]