Articles Posted in the " Hoa Trà " Category

  • Kỹ thuật trồng hoa Trà

    Kỹ thuật trồng hoa Trà

    Kỹ thuật trồng hoa Trà Kỹ thuật trồng hoa trà by Nông nghiệp VN | Ky thuat trong hoa tra Từ ngày xưa, hoa trà đã được giới sành chơi cây cảnh nước ta xếp vào dòng “kỳ hoa dị thảo” tục ngữ có câu “Vua chơi lan, quan chơi trà” là thế. Quả vậy, […]