Articles Posted in the " Kỹ thuật nuôi cá cảnh căn bản " Category

  • Kỹ thuật nuôi cá cảnh – Phần 1

    Kỹ thuật nuôi cá cảnh – Phần 1

    Kỹ thuật nuôi cá cảnh – Phần 1 Mọi người thường nghĩ rằng nuôi cá cảnh rất dễ, chỉ cần có một cái bể kính chứa nước và thả vài con cá mình yêu thích là xong. Đúng vậy, nhưng với hiểu biết như vậy chỉ nuôi được vài con cá 7 màu hay lia […]