Articles Posted in the " Mãng Cầu " Category

  • Kỹ thuật trồng Mãng Cầu Xiêm

    Kỹ thuật trồng Mãng Cầu Xiêm

    Kỹ thuật trồng Mãng Cầu Xiêm Kỹ thuật trồng Mãng cầu xiêm by Sở NNBL | Ky thuat trong mang cau xiem I. Tổng quan– Cây mãng cầu xiêm chủ yếu được trồng ở Nam Bộ và rãi rác ở Nam Trung Bộ. Mãng cầu xiêm là thực phẩm qúi nhờ giàu chất khoáng: lân, […]