Articles Posted in the " Nhãn – Chôm Chôm " Category

 • Kỹ thuật trồng Chôm Chôm Thái

  Hiện nay giống chôm chôm Java ít được thị trường ưa chuộng, do chất lượng và mùi vị kém. Chôm chôm nhãn chất lượng khá hơn nhưng cây cho năng suất thấp, trái nhỏ, râu trái khi chín thường héo khô, hình dạng và màu sắc


 • Kỹ thuật trồng Nhãn

  1. Khí hậu Nhiệt độ thích hợp cho nhãn sinh trưởng và phát triển là từ 21 – 27 độ C; mùa hoa nở cần nhiệt độ cao 25 – 31 độ C; Mùa Đông cần


 • Kỹ thuật trồng Nhãn

  Kỹ thuật trồng Nhãn

  Kỹ thuật trồng Nhãn Kỹ thuật trồng nhãn by Sở KHCN BT | Ky thuat trong nhan 1. Khí hậuNhiệt độ thích hợp cho nhãn sinh trưởng và phát triển là từ 21 – 27 độ C; mùa hoa nở cần nhiệt độ cao 25 – 31 độ C; Mùa Đông cần một thời gian […]


 • Kỹ thuật trồng Chôm Chôm Thái

  Kỹ thuật trồng Chôm Chôm Thái

  Kỹ thuật trồng Chôm Chôm Thái Kỹ thuật trồng chôm chôm thái by C.ty GCT | Ky thuat trong cho cho thai Hiện nay giống chôm chôm Java ít được thị trường ưa chuộng, do chất lượng và mùi vị kém. Chôm chôm nhãn chất lượng khá hơn nhưng cây cho năng suất thấp, trái […]