Articles Posted in the " Thủy Sản Nước Lợ – Mặn " Category


 • Hiệp ước bảo vệ các vùng biển khơi đạt bước tiến mới

  Hiệp ước bảo vệ các vùng biển khơi đạt bước tiến mới, Nguồn: HNN, Tổng cục Thủy sản – Theo seafoodsource. Liên hiệp quốc đã tiến thêm một bước gần hơn đến một điều ước quốc tế về bảo vệ sinh vật biển tại các vùng biển khơi, với mục đích thiết lập một cơ […]


 • Những khoáng chất thiết yếu cho tôm

  Những khoáng chất thiết yếu cho tôm, Nguồn: An Lê – TepBac. 1. Vai trò của khoáng chất cho tôm nuôi – Khoáng có vai trò hết sức quan trọng đối với động vật thủy sản, vì nó tham gia trực tiếp vào các quá trình sinh tổng hợp diễn ra bên trong cơ thể […]


 • Con đường lây lan của dịch bệnh đốm trắng trên tôm

  Con đường lây lan của dịch bệnh đốm trắng trên tôm, Nguồn: Lệ Thủy – Aquaculture. Những nghiên cứu cho thấy WSSV lây lan theo chiều ngang theo môi trường nước bởi sinh vật mang mầm bệnh (carriers) như: Vi tảo (microalgae), giun nhiều tơ (polychaete worms) và trứng của luân trùng (rotifer eggs). 1. […]


 • Giải pháp mới cho bệnh hoại tử gan tụy cấp cho tôm nuôi

  Giải pháp mới cho bệnh hoại tử gan tụy cấp cho tôm nuôi, Nguồn: An Lê, TepBac. I. Tổng quan – Bệnh hoại tử gan tụy cấp (AHPND) gây thiệt hại nghiêm trọng trên tôm nuôi, và cho đến nay phương pháp điều trị chủ yếu vẫn dựa vào kháng sinh. Tuy nhiên, phương pháp này […]

 • Quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng quảng canh cải tiến tại ĐBSCL

  Quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng quảng canh cải tiến tại ĐBSCL, Nguồn: Văn Thọ – Fistenet.gov.vn. Trước tình hình một số địa phương khu vực phía Nam người dân đã tự ý đưa tôm thẻ chân trắng vào nuôi trong vùng quảng canh cải tiến, Tổng cục Thủy sản đã phối hợp với […]