Articles Posted in the " Rắn Hổ Mang " Category

  • Kỹ thuật nuôi rắn Hổ Mang

    Kỹ thuật nuôi rắn hổ mang, Nguồn: Khuyến nông Việt Nam (Khuyennongvn.gov.vn). I. Tổng quan – Tên gọi: Tên Việt Nam gọi là rắn hổ mang; Tên Latin là Naja naja; Họ rắn hổ Elapidae; Bộ có vảy Squamata; Nhóm: Bò sát.


  • Kinh nghiệm nuôi rắn Ráo Trâu, rắn Hổ Mang

    Kinh nghiệm nuôi rắn Ráo Trâu, rắn Hổ Mang, Nuồn: Khuyến nông Quốc gia (Khuyennongvn.gov.vn). Nuôi rắn hiện là một trong những nghề mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu hút nhiều hộ dân tham gia. Kinh tế nông thôn xin giới thiệu kinh nghiệm nuôi rắn