Articles Posted in the " Tạp chí Thủy sản " Category


  • Khả năng sinh trưởng và tỷ lệ sống của Trùn Chỉ

    Khả năng sinh trưởng và tỷ lệ sống của Trùn chỉ, Nguồn: Trương Thị Bích Hồng – Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang). Tóm tắt: Nghiên cứu này được tiến hành với mục đích tìm ra nền đáy thích hợp cho việc nuôi sinh khối trùn chỉ


  • Lá Trầu Không gây ức chế hoạt động vi khuẩn

    Dưới tên gọi Bokashi Trầu, chế phẩm sinh học chiết xuất từ lá trầu không của Trung tâm ươm tạo và chuyển giao công nghệ – Đại học Huế đã được Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam trao giấy chứng nhận sản phẩm tin cậy.