Articles Posted in the " Thức Ăn Thủy Sản " Category

  • Kỹ thuật gây màu nước trước khi nuôi Tôm

    Kỹ thuật gây màu nước trước khi nuôi Tôm

    Kỹ thuật gây màu nước trước khi nuôi tôm Trong nuôi tôm, màu nước nuôi rất quan trọng. Có màu nước lợi cho tôm và cũng có màu nước lại gây hại cho tôm. Vì vậy người nuôi tôm cần nắm vững quy luật thay đổi màu nước. Bản chất của màu nước được định […]