Articles Posted in the " Tiêu Chuẩn Ngành Thủy Sản " Category

 • Kỹ thuật ương cá Tra giống theo tiêu chuẩn SQF 1000

  Kỹ thuật ương cá Tra giống theo tiêu chuẩn SQF 1000, Nguồn: Khuyến nông Việt Nam – Khuyennongvn.gov.vn. I. Kỹ thuật ương 1. Chọn ao và địa điểm – Diện tích từ 1.000 – 2.000 m2, độ sâu từ 1,5 – 2,0 m. – Ao ương cá nên chọn ở những nơi gần kênh, rạch […]


 • TIÊU CHUẨN NGÀNH 28 TCN 219:2004

  TIÊU CHUẨN NGÀNH 28 TCN 219:2004 CÁ NƯỚC NGỌT – CÁ BỖNG GIỐNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT  Freshwater fish – Fingerlings of Spinibarbus denticulatus – Technical requirements Tiêu chuẩn ngành 28 TCN 219:2004 by Sưu tầm| Tieu chuan nganh 28 tcn 219:2004 1 Ðối tượng và phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy […]
 • Chính sách ưu đãi thuế trong sản xuất Thủy sản

  Theo nội dung Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số chính sách phát triển thủy sản, kể từ ngày 25/8/2014, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản được hưởng chính sách ưu đãi thuế như sau:
 • Thông tư 16/VBHN-BNNPTNT về Quản lý giống thủy sản

  Ngày 15 tháng 4 năm 2014, Bộ NN&PTNT đã ban hành Thông tư số 16/VBHN-BNNPTNT về Quản lý giống thủy sản. – Thông tư quy định quản lý về điều kiện sản xuất kinh doanh, chất lượng, khảo nghiệm, kiểm định giống thủy sản và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.