Articles Posted in the " Tin tức nông nghiệp " Category

  • Điều chỉnh quy hoạch nuôi tôm Thẻ tỉnh Bến Tre

    Trong 6 tháng đầu năm 2014, Bến Tre và một số tỉnh khác thuộc Đồng bằng sông Cửu Long đã có những chuyển dịch mạnh về diện tích nuôi tôm sú sang nuôi tôm chân trắng. – Diện tích thu hoạch tôm sú 6 tháng đầu năm của cả nước ước đạt 495 nghìn ha, […]


  • Tác động của tảo lam đến sức khỏe tôm Thẻ

    Độc tố được cho là nguyên nhân gây ảnh hưởng tiêu cực đến các quá trình chuyển hóa trong cơ thể sinh vật, kể cả con người. Đôi khi, độc tố tảo lam gây ra bệnh và thậm chí gây chết cho động vật hoang dã, động vật nuôi, bao gồm tôm nuôi. 1. Tảo […]


  • Kinh nghiệm xử lý nước trong ao nuôi

    Trong nuôi tôm, cá thâm canh, Zeolite được sử dụng để làm giảm amonia trong môi trường. Tuy nhiên hiệu quả của Zeolite còn nhiều biến động trong các môi trường sinh thái khác nhau. Thí nghiệm về ảnh hưởng của nồng độ muối lên khả năng hấp thu TAN của Zeolite được thực hiện […]