Thông báo tuyển viên chức sự nghiệp đợt 1 năm 2017

Thông báo tuyển viên chức sự nghiệp đợt 1 năm 2017, Nguồn: CCTS Cần Thơ.

Căn cứ Quyết định số 365/QĐ-SNN&PTNT ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật viên chức chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức;

Căn cứ Thông báo số 2300/TB-SNV ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Sở Nội vụ thông báo số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 đối với đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Căn cứ Công văn số 352/SNN&PTNT-TCCB ngày 03 tháng 3 năm 2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND và Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ,

Căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức sự nghiệp, Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ thông báo:

I. Chỉ tiêu, ngành nghề, số lượng cần tuyển:
– Số lượng cần tuyển: 01

– Ngành hoặc chuyên ngành : Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Nuôi trồng thủy sản.

– Yêu cầu khác (giới tính, kiến thức bổ trợ): Nam, Nữ (ưu tiên người có hộ khẩu ở Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh); Tin học A; Ngoại ngữ B trở lên.

– Nhiệm vụ vị trí việc làm: Hướng dẫn kỹ thuật nuôi, theo dõi các mô hình nuôi thủy sản và nhiệm vụ bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh.

– Dự kiến bố trí công tác: Liên Trạm thủy sản Thốt Nốt – Vĩnh Thạnh.

II. Điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ dự tuyển: (Đính kèm Thông báo tuyển dụng chi tiết)
– Người dự tuyển nộp hồ sơ tại: Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ số 189 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

– Thông báo này và kết quả xét tuyển được niêm yết công khai tại trụ sở Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ và được đăng tải tại website: http://thuysancantho.vn và http://cantho.gov.vn/wps/portal/sonn

– Các thông tin liên quan và thắc mắc xin liên hệ về Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ, điện thoại 0710 3810763 để được giải đáp, hướng dẫn./.

                                                                                                                                            Chi cục Trưởng

                                                                                                                                               (Đã ký)

                                                                                                                                            Trần Thanh Hải

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây