Chỉ thị 2956 về việc tăng cường kiểm soát lạm dụng hóa chất, phụ gia trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản

Chỉ thị 2956 về việc tăng cường kiểm soát lạm dụng hóa chất, phụ gia trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản, Nguồn: Ngọc Thủy – Hiệp hội CB&XK TSVN.

(Vasep) – Ngày 13/04/2016, Bộ NN&PTNT ban hành Chỉ thị 2956/CT-BNN-QLCL tăng cường kiểm soát lạm dụng hóa chất, phụ gia trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.

– Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu các địa phương tăng cường tổ chức giám sát, kiểm tra, thanh tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trong việc tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm.

– Cụ thể, trường hợp phát hiện cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng chất vàng ô hoặc phẩm màu, chất bảo quản, phụ gia… không được phép sử dụng trong thực phẩm để ngâm, tẩm ướp, tạo màu, bảo quản, thực phẩm nông lâm thủy sản các đơn vị cần tiến hành xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

– Số/ký hiệu: 2956/CT-BNN-QLCL;

– Loại văn bản: Chỉ thị;

– Ngày ban hành: 13/04/2016;

– Ngày hiệu lực: Kể từ ngày ký;

– Tải nội dung: Chỉ thị số 2956/CT-BNN-QLCL.

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây