Công văn kiến nghị về Nghị định số 36 của Hiệp hội VASEP

Công văn số 105/2014/CV-VASEP, Hiệp hội VASEP đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN&PTNT và các bộ ngành hữu quan tiếp tục xem xét và sửa đổi những nội dung cụ thể sau:
1. Quy hoạch nuôi, chế biến cá tra (Điều 3).

2. Tiêu chuẩn nuôi cá tra (Điều 4).

3. Tỷ lệ mạ băng (Điều 6, Khoản 3, Mục b).

4. Điều kiện về chất lượng, ATVSTP sản phẩm cá tra (Điều 6, Khoản 3).

5. Đăng ký hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cá tra (Điều 7, Điều 8).

6. Các điều khoản cần bổ sung vào Nghị định.

Tải Công văn số 105/2014/CV-VASEP Hiệp hội VASEP đề nghị Thủ tướng Chính phủ về về Nghị định 36 về nuôi, chế biến, xuất khẩu sản phẩm cá tra.

Công văn kiến nghị về Nghị định số 36 của Hiệp hội VASEP, Nguồn: Tepbac.com.

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây