Công văn số 1711/BNN-TCTS về việc tăng cường quản lý việc nuôi tôm thẻ trong vùng nước ngọt

Để đảm bảo nuôi tôm theo quy hoạch, hiệu quả và bền vững, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Công văn số 1711/BNN-TCTS ngày 02/6/2014 đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban Nhân dân các cấp tại địa phương tăng cường quản lý việc nuôi tôm thẻ chân trắng (TCT) trong vùng nước ngọt và thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ sau:

– Không chủ trương nuôi tôm nước lợ trong vùng nước ngọt và thực hiện đúng theo Quy hoạch phát triển nuôi tôm nước lợ đến năm 2020 tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt và quy hoạch hoặc quy định của địa phương;

– Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý những vi phạm nuôi TCT và không cho người dân tự ý thả nuôi TCT trong vùng nước ngọt. Đối với những địa phương đã thả nuôi tôm chân trắng trong vùng nước ngọt trước đây, yêu cầu người nuôi thực hiện nghiêm các cam kết bảo vệ môi trường, sau khi thu hoạch không thả nuôi trở lại, không để phát sinh thêm diện tích nuôi mới;

– Tuyên truyền để người dân nắm được những ảnh hưởng trước mắt cũng như lâu dài của việc nuôi tôm chân trắng trong vùng nước ngọt, ngăn chặn kịp thời những tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân.

– Theo các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước, đặc biệt là kết quả nghiên cứu và bài học kinh nghiệm của Thái Lan khi đưa TCT vào nuôi trong nước ngọt từ những năm 1990, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và người dân đều thấy được những tồn tại bất cập như: Tác động rất lớn đối với môi trường và đa dạng sinh học đặc biệt là ảnh hưởng đến sự sụt lún đất trong khu vực, gây mặn hóa vùng nuôi, ô nhiễm nước ngầm và lâu dài sẽ ảnh hưởng đến diện tích trồng lúa và cây trồng khác xung quanh; Năng suất, sản lượng, chất lượng TCT thương phẩm nuôi trong nước ngọt kém hơn so với nuôi nước lợ; Chi phí đầu tư trong quá trình nuôi cao, nguy cơ bùng phát dịch bệnh mọi thời điểm và khó kiểm soát dẫn đến rủi ro lớn cho người dân.

– Tải Công văn số 1711/BNN-TCTS về việc tăng cường quản lý việc nuôi tôm thẻ trong vùng nước ngọt.

Nguồn: Chinhphu.vn

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây