Đồng Tháp xây dựng chuỗi liên kết cá Tra đạt chứng nhận VietGAP

Đồng Tháp xây dựng chuỗi liên kết cá Tra đạt chứng nhận VietGAP, Nguồn: Văn Thọ – TCTS VN.

Năm 2016, ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đã tiếp tục phát triển sản xuất thủy sản theo hướng ổn định, bền vững, trên cơ sở đầu tư một cách có hiệu quả các vùng sản xuất thủy sản tập trung. Tại các địa phương của tỉnh Đồng Tháp, đã hình thành nhiều mô hình nuôi cá tra đạt chứng nhận VietGAP, đây là những thành công bước đầu góp phần vào phát triển ngành cá tra phát triển bền vững.

– Tính đến tháng 5/2016 đã hoàn thành xong 98% công tác cấp mã số nhận diện ao nuôi cá tra thương phẩm với diện tích 1.433,92 ha.

– Diện tích đã được chứng nhận và đang áp dụng các tiêu chuẩn là 642 ha diện tích nuôi. Trong đó: Tiêu chuẩn ASC là 102,18 ha; Tiêu chuẩn GlobalGAP là 20,49 ha; Tiêu chuẩn BAP là 103,50 ha; Tiêu chuẩn ASC và GlobalGAP có 99,12 ha (2 chứng nhận trên cùng diện tích nuôi); Tiêu chuẩn GlobalGAP và BAP có 10,46 ha (2 chứng nhận trên cùng diện tích nuôi); Quy phạm VietGAP và Tiêu chuẩn ASC là 6,14 ha (2 chứng nhận trên cùng diện tích nuôi). Tiêu chuẩn theo Quy phạm VietGAP là 300 ha.

– Có khoảng 80% diện tích hộ cá thể (khoảng 400 ha) tham gia vào chuỗi liên kết với các doanh nghiệp chế biến trong và ngoài tỉnh theo hình thức nuôi gia công nhưng phải áp dụng tiêu chuẩn VietGAP. Hình thức liên kết này phù hợp đối với hộ nuôi nhỏ lẻ, quyền lợi của hộ nuôi gắn liền quyền lợi doanh nghiệp nên hộ nuôi có nguồn lợi nhuận ổn định.

– Nhằm nhân rộng mô hình, năm 2016 tỉnh thông báo đến các tổ chức, cá nhân nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh về chính sách hỗ trợ chứng nhận VietGAP trên sản phẩm thủy sản. Kết quả có 90 cơ sở (diện tích 611 ha) nuôi cá tra thương phẩm đăng ký được hỗ trợ thực hiện và chứng nhận VietGAP.

– Bên cạnh tổ chức điều hành sản xuất, ngành nông nghiệp và các đơn vị liên quan cần tiếp tục hỗ trợ các HTX, các tổ hợp tác áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng chứng chỉ quốc tế phù hợp quy định của pháp luật Việt Nam; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác vận động tuyên truyền và thanh tra bảo vệ môi trường; đối với các hộ sản xuất thủy sản thâm canh phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường; Xúc tiến khâu quảng bá, đàm phán và thừa nhận của quốc tế đối với VietGAP để giúp giá trị cá tra VietGAP tăng lên, từ đó người dân mới toàn tâm toàn ý thực hiện VietGAP bên cạnh những tiêu chuẩn khác như BAP, GlobalGAP, ASC…

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây