Giống Lúa Lai 3 dòng C

Giống Lúa Lai 3 dòng C


Giống lúa lai 3 dòng C by Cây Trồng | Giong lua lai 3 dong c

Giống lúa lai 3 dòng C ưu đa hệ số 1 được tạo ra từ tổ hợp lai CA/Đa hệ số 1 do Công ty Giống cây trồng Tây Khoa – Tứ Xuyên – Trung Quốc chọn tạo. Đây là giống lúa lai có năng suất cao, chất lượng khá, chống chịu sâu bệnh và đang được phát triển trên diện tích rộng ở các tỉnh của Trung Quốc…

– Vụ xuân năm 2009, Công ty Giống cây trồng Tây Khoa đã đưa giống C ưu đa hệ số 1 vào Việt Nam khảo nghiệm. Do chưa có văn phòng mở tại Việt Nam nên đã ủy quyền cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ Nhật Việt đứng tên đăng ký khảo nghiệm Quốc gia với tên gọi khác là “Nhật việt 2”. Ngày 29/5/2010, Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ Nhật Việt đã có đơn gửi Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Quốc gia – đơn vị khảo nghiệm Quốc gia giống Nhật Việt 2 – xin đổi lại tên giống “Nhật Việt 2” thành tên “C ưu đa hệ số 1” đồng thời chuyển lại quyền đứng tên giống C ưu đa hệ số 1 cho Công ty TNHH Nông nghiệp Á Thái là công ty đại diện tại Việt Nam của Công ty Giống cây trồng Tây Khoa, Trung Quốc. Giống đã được Bộ Nông nghiệp-PTNT công nhận cho sản xuất thử theo Quyết định số 409/QĐ-TT-CLT, ngày 08 tháng 10 năm 2010.

– Sau khi có quyết định công nhận sản xuất thử giống lúa C ưu đa hệ số 1 tại các tỉnh phía Bắc, Công ty TNHH Nông nghiệp Á Thái đã phối hợp với các tỉnh đại diện cho các vùng sinh thái ở phía Bắc như: Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Thái Bình… sản xuất thử với qui mô là 894,5 ha. Các địa phương có nhận xét chung như sau:

+ Giống C ưu đa hệ số 1 sinh trưởng và phát triển tốt, khả năng thích ứng rộng, mức độ nhiễm sâu bệnh nhẹ, chịu thâm canh, tiềm năng năng suất cao và ổn định. Giống có thể gieo cấy cả 2 vụ trên chân đất vàn và vàn trũng. Thời gian sinh trưởng 129 – 130 ngày trong vụ xuân, và 106 – 110 ngày trong vụ mùa, tương đương giống Nhị ưu 838; thích hợp gieo cấy trong vụ xuân muộn và mùa sớm tại các tỉnh phía Bắc.

+ Giống C ưu đa hệ số 1 là giống chịu thâm canh, nếu chăm sóc đúng quy trình, năng suất cao nhất đạt 90 – 100 tạ/ha. Năng suất của giống trong vụ xuân cao hơn các giống đối chứng tại địa phương như Nhị ưu 838, D ưu 527 từ 10 – 15%. Vụ mùa, năng suất cao hơn giống Nhị ưu 838 từ 4,4 – 12,9%.

– Theo Sở Nông nghiệp-PTNT Thái Bình, C ưu đa hệ số 1 có nhiều đặc tính nổi trội so với các giống lúa lai khác, nhất là ưu thế về năng suất và tính chống chịu, thích ứng với vùng đất ven biển, trũng và vàn thấp. Giống có chất lượng cơm hơi cứng, phù hợp với chế biến, được nông dân chấp nhận và đề nghị mở rộng diện tích. Sở Nông nghiệp-PTNT Thanh Hóa nhận xét: Đây là giống đẻ nhánh khỏe, dạng hình gọn và cứng cây, chống đổ tốt, chịu thâm canh cao. Đặc biệt giống chống chịu rất tốt với bệnh bạc lá trong vụ mùa, nhiễm nhẹ một số đối tượng như đạo ôn, khô vằn và rầy nâu. Bông to, dài, hạt gạo bầu, mầu vàng sáng, hạt xếp sít, năng suất rất cao, trung bình đạt 70 – 80 tạ/ha trong vụ xuân và khoảng 60 – 65 tạ/ha trong vụ mùa. Chất lượng gạo tương đương giống Nhị ưu 838. Đề nghị Cục Trồng trọt, Hội đồng khoa học Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận chính thức giống lúa lai ba dòng C ưu đa hệ số 1 để tỉnh sớm đưa vào cơ cấu giống lúa cho hàng vụ, hàng năm, đặc biệt vùng lúa thâm canh năng suất của tỉnh.

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây