Video hạn hán và nhiễm mặn nghiêm trọng tại Việt Nam

Hạn hán và nhiễm mặn nghiêm trọng tại Việt Nam, Nguồn: Youtube.com

Đợt hạn hán và nhiễm mặn kỷ lục trong vòng 100 năm qua đang đe dọa đời sống của hàng triệu gia đình đình nông dân ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, vựa lúa chính của Việt Nam.

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây