Hướng dẫn áp dụng VietGAP đối với nuôi cá tra thương phẩm

Quyết định 4669/QĐ-BNN-TCTS ban hành nhằm cụ thể hóa và hướng dẫn thực hiện các yêu cầu cần tuân thủ của Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt tại Việt Nam (VietGAP) ban hành tại Quyết định số 3824/QĐ-BNN-TCTS ngày 06/9/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, áp dụng đối với nuôi thương phẩm cá Tra.

– Tổ chức, cá nhân đăng ký áp dụng VietGAP trước khi thực hiện theo hướng dẫn cần phải đọc kỹ từng nội dung kiểm soát và thực hiện đúng các yêu cầu cần tuân thủ đã quy định trong Quy phạm VietGAP.

– Tải nội dung Quyết định 4669/QĐ-BNN-TCTS về việc Ban hành Hướng dẫn áp dung VietGAP đối với nuôi thương phẩm cá tra (Pangasianodon hypophthalmus).

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây