Hướng xuất khẩu 180.000 tấn cá rô phi vào năm 2020

Hướng xuất khẩu 180.000 tấn cá rô phi vào năm 2020, Nguồn: VOV.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng phát triển sản lượng cá rô phi đạt 300.000 tấn, trong đó 50% – 60% sản lượng đủ tiêu chuẩn nguyên liệu chế biến xuất khẩu.

– Bộ NN&PTNT vừa ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nuôi cá rô phi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu phát triển nuôi cá rô phi thành ngành sản xuất hàng hóa lớn, hiệu quả, bền vững với sản phẩm đa dạng, giá trị cao để đáp ứng thị trường xuất khẩu và tiêu thụ trong nước; sản xuất đủ con giống chất lượng cao cung cấp cho nuôi thương phẩm, kiểm soát tốt dịch bệnh góp phần tạo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

– Theo đó, mục tiêu đến năm 2020, phấn đấu diện tích nuôi cá rô phi tại các vùng trên cả nước đạt 33.000 ha và 1,5 triệu m3 lồng nuôi trên sông và hồ chứa lớn. Sản lượng cá rô phi đạt 300.000 tấn, trong đó 50% – 60% sản lượng đủ tiêu chuẩn nguyên liệu chế biến xuất khẩu. Sản xuất được 100% nhu cầu về số lượng và chất lượng con giống sạch bệnh phục vụ nuôi thương phẩm. Tạo công ăn việc làm cho khoảng 54.000 lao động trực tiếp và 5.000 lao động gián tiếp.

ca ro phi Oreochromis niloticus

– Định hướng đến năm 2030, diện tích nuôi cá rô phi đạt 40.000 ha và 1,8 triệu m3 lồng nuôi trên hệ thống sông và hồ chứa lớn. Sản lượng cá rô phi đạt 400.000 tấn, trong đó 45%-50% sản lượng cá rô phi phục vụ xuất khẩu. 100% diện tích vùng nuôi cá rô phi tập trung được áp dụng quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt Việt Nam (VietGAP) hoặc các tiêu chuẩn tiên tiến khác của các nước nhập khẩu.

– Quy hoạch phát triển sản xuất cá rô phi theo 7 vùng sinh thái bao gồm: Vùng Trung du miền núi phía Bắc; Vùng Đồng bằng Bắc bộ; Vùng Bắc Trung bộ; Vùng Nam Trung bộ; các tỉnh Tây Nguyên; Vùng Đông Nam bộ và Vùng Tây Nam bộ.

– Quyết định cũng đề xuất việc áp dụng những công nghệ nuôi mới, tiên tiến, thân thiện với môi trường vào sản xuất để nâng cao năng suất, sản lượng, giá trị, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tập trung phát triển sản xuất 3 loài cá rô phi gồm: cá rô phi vằn; cá rô phi lai khác loài giữa rô phi vằn và rô phi xanh; cá rô phi đỏ.

– Đầu tư ngân sách nhà nước từ nguồn các chương trình khoa học công nghệ cấp Nhà nước, cấp bộ, ngân sách khoa học công nghệ cấp tỉnh, thành phố cho các nghiên cứu phát triển giống cá rô phi chất lượng cao.

– Về xúc tiến thương mại, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, nhãn mác hàng hóa cá rô phi Việt Nam với thông tin đầy đủ về chất lượng, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường đến khách hàng ở các thị trường tiêu thụ trọng điểm thông qua các hoạt động triển lãm, hội chợ, quảng cáo.

– Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sản xuất cá rô phi xây dựng và phát triển thương hiệu, nhãn mác các sản phẩm cá rô phi Việt Nam, sản phẩm có chỉ dẫn địa lý, nguồn gốc xuất xứ đáp ứng thị hiếu và lòng tin của người tiêu dùng.

– Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá nhu cầu thị trường, thị hiếu tiêu dùng của các nước nhập khẩu chính nhằm tổ chức sản xuất các sản phẩm cá rô phi phù hợp; tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, nhãn mác hàng hóa cá rô phi Việt Nam với thông tin đầy đủ về chất lượng,trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường đến khách hàng ở các thị trường tiêu thụ trọng điểm, thông qua hoạt động triển lãm, hội chợ, thông tin tuyên truyền quảng cáo qua internet.

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây