Kinh nghiệm lặt lá Mai đón Tết

Năm nào cũng vậy cứ đến khoảng tầm mùng 10 đến 15 tháng chạp âm lịch là cả nhà tập trung lặt lá mai. Tùy theo nụ mai to hay nhỏ mà ta điều chỉnh ngày lặt lá cho chính xác để nở bông đúng vào ngày Tết.
Việc điều chỉnh mai vàng ra hoa đúng tết phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: chăm sóc, bón phân, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh… Chúng ta cần áp dụng thích hợp 4 nguyên tắc sau:

– Khí hậu nóng trổ nhanh, khi hậu lạnh trổ chậm.

– Nước nhiều trổ nhanh, nước ít trổ chậm.

– Nụ to trổ nhanh, nụ nhỏ trổ chậm.

– Đọt bung lá non làm trổ chậm và không tập trung.

Kinh nghiệm lặt lá mai đón tết, Nguồn: Sưu tầm và tổng hợp.

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây