Kinh nghiệm xử lý nước trong ao nuôi

Trong nuôi tôm, cá thâm canh, Zeolite được sử dụng để làm giảm amonia trong môi trường. Tuy nhiên hiệu quả của Zeolite còn nhiều biến động trong các môi trường sinh thái khác nhau. Thí nghiệm về ảnh hưởng của nồng độ muối lên khả năng hấp thu TAN của Zeolite được thực hiện trong môi trường nước tại phòng thí nghiệm và ngoài trời nhằm xác định khả năng hấp thu TAN của zeolite. Kết quả được ghi nhận như sau:

Tải File Kinh nghiệm xử lý nước trong ao nuôi.

Kinh nghiệm xử lý nước trong ao nuôi, Nguồn: Tepbac.com. (Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Mọi sao chép phải được trích dẫn nguồn Tepbac.com).

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây