Kỹ thuật nuôi chim Chìa Vôi

Chim chìa vôi là tên gọi của người xưa giờ được gọi là chích chòe than.

Mời độc giả xem bài đăng cùng trong thư mục: Kỹ thuật nuôi chích chòe than.

Kỹ thuật nuôi chim Chìa Vôi, Nguồn: CLB Sinh vật cảnh.