Kỹ thuật nuôi động vật hoang dã

Chồn Hương
Chồn Nhung Đen
Chuột Đồng
Chim Cú Mèo
Gà Onagadori
Gà Sao
Gà Tây
Gà Đông Tảo
Hamster
Hươu Nuôi
Nhím Nuôi
Nhuyễn Thể
Ốc Hương
Ong Mật
Rắn Hổ Mang
Rắn Mối
Rắn Ráo Trâu
Rắn Ri Voi
Tắc Kè – Kỳ Đà – Kỳ Nhông
Thỏ Nuôi
Trăn Nuôi
Đà Điểu
Các Loài Khác