Kỹ thuật tạo dáng cho cây tùng – bách

Kỹ thuật tạo dáng cho cây tùng – bách

Một số người khi nuôi các loại tùng, bách do không biết kỹ thuật tạo chi cho các loại này nên khi làm tay chi hay bị thưa và trống chân cành: 1 tay chỉ lưa thưa vài xương và từ cốt cành phải mọc tít ra ngoài mới xòe chi được.
Chỉ cần vài thao tác nhỏ là chúng ta có thể tạo cho tùng, bach ra xương chi dày như mai chiếu thủy được:

Khi tạo chi hay làm xương cho tay cành của tùng bách chúng ta cần bấm đọt, sau đó tuốt sạch tất cả các lá mọc sát ở cốt cành hay sách nách chi đi. Về sau mầm mới sẽ bị kích thích mọc từ trong các chỗ bị tuốt lá, làm mầm ra rất nhiều giúp chúng ta dễ tạo xương chi dày đặc và không bị trống chân cành.
Chú ý đặc biệt là đối với các loại tùng bách (hay kể cả lá kim nói chung), lá cây hiểu đơn giản như 1 máy bơm hút, hút nước từ dưới lên nuôi cành. Do đó nếu chúng ta tuốt sạch lá các loại cây này sẽ bị chết.

Kỹ thuật tạo dáng cho cây tùng – bách

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây