Miễn thuế giá trị gia tăng đối với thức ăn chăn nuôi

Để hỗ trợ, khuyến khích phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về việc đưa mặt hàng thức ăn chăn nuôi sản xuất công nghiệp đang áp dụng mức thuế giá trị gia tăng (GTGT) là 5% về đối tượng không chịu thuế GTGT.

– Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 8 xem xét, quyết định. Đồng thời bổ sung quy định doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi được hạch toán vào chi phí số thuế GTGT đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh; đối với số thuế GTGT đầu vào của máy móc, thiết bị, vật tư xây dựng tạo tài sản cố định của doanh nghiệp được hoàn thuế GTGT theo quy định.

thuc an chan nuoi

– Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương có biện pháp quản lý giá mặt hàng thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước và nhập khẩu theo quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo thực hiện chính sách hỗ trợ trên đây đúng mục đích và đến với hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

– Đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ tướng Chính phủ giao phối hợp với các Bộ liên quan ban hành quy định về tiêu chuẩn chất lượng các mặt hàng thức ăn chăn nuôi, có biện pháp bảo hộ hợp lý sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước.

– Về thuế GTGT đối với một số mặt hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp như phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y…, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, xây dựng phương án để có kế hoạch sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với chủ trương, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn và chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 – 2020.

Miễn thuế giá trị gia tăng đối với thức ăn chăn nuôi, Nguồn: Báo điện tử Chính phủ.

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây