Quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng quảng canh cải tiến tại ĐBSCL

Quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng quảng canh cải tiến tại ĐBSCL, Nguồn: Văn Thọ – Fistenet.gov.vn.

Trước tình hình một số địa phương khu vực phía Nam người dân đã tự ý đưa tôm thẻ chân trắng vào nuôi trong vùng quảng canh cải tiến, Tổng cục Thủy sản đã phối hợp với các đơn vị liên quan cùng với các nghiên cứu trong và ngoài nước, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và người dân tiến hành nghiên cứu đánh giá về tác động môi trường dịch bệnh và hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng quảng canh cải tiến tại ĐBSCL.

– Dựa trên kết quả nghiên cứu, đánh giá, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn 3278/BNN-TCTS yêu cầu UBND các tỉnh ven biển ĐBSCL chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành và UBND các cấp tại địa phương thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ sau:
+ Chưa có chủ trương khuyến khích nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng quảng canh, quảng canh cải tiến tại ĐBSCL, thực hiện đúng quy hoạch phát triển nuôi tôm nước lợ đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã được phê duyệt; Trước mắt, đồng ý chủ trương nuôi thí điểm tôm thẻ chân trắng trong mô hình quảng canh cải tiến ở phạm vi hẹp do Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn và giám sát ở những vùng sinh thái phù hợp. Qua đó, tổng kết, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế, xã hội để có sơ sở đề xuất các biện pháp quản lý cho các năm tiếp theo. Trong nuôi thí điểm phải kiểm soát không cho phát tán ra môi trường xung quanh.
+ Ngoài ra, các địa phương cần rà soát, đánh giá những vùng nuôi tôm thẻ chân trắng QC/QCCT không hiệu quả, năng suất thấp để tuyên truyền người dân ưu tiên thả nuôi tôm sú.

– Nội dung Công văn 3278/BNN-TCTS yêu cầu UBND các tỉnh ven biển ĐBSCL chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành và UBND thực hiện việc Quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng quảng canh cải tiến tại ĐBSCL.

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây