Một số điều cần lưu ý khi kinh doanh với thương lái Trung Quốc

1. Các quy định về xuất nhập khẩu
– Theo Luật Thương mại sửa đổi năm 2004, hàng hóa và công nghệ nhập khẩu vào Trung Quốc được chia thành 3 nhóm bao gồm:
• Hàng cấm nhập khẩu: Các mặt hàng bị cấm nhập khẩu bao gồm vũ khí, chất độc và các hóa chất độc hại.
• Các mặt hàng bị hạn chế nhập khẩu: cần có giấy phép hoặc hạn ngạch nhập khẩu.
• Các mặt hàng tự do nhập khẩu: bao gồm hầu hết các mặt hàng hiện đang được nhập khẩu vào Trung Quốc.

– Trong đó, những hàng hoá hạn chế nhập khẩu theo quy định của Nhà nước hạn chế về số lượng được quản lý theo hạn ngạch, những hàng hoá hạn chế nhập khẩu khác được quản lý theo giấy phép.

– …

2. Chính sách thuế và thuế suất
– Từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào tháng 12 năm 2001, Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp nhằm tuân thủ theo các cam kết thương mại khi gia nhập WTO. Những cam kết này bao gồm giảm thuế nhập khẩu, giảm các hàng rào phi thuế, mở cửa thị trường cho các công ty nước ngoài và tăng cường sự minh bạch.

– Trong những năm vừa qua, hệ thống thuế của Trung Quốc đã thay đổi đáng kể nhằm chuyển sang nền kinh tế thị trường. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc và số lượng các công ty vốn nước ngoài gia tăng đã khiến cho chính phủ Trung Quốc phải cải tổ hệ thống thuế của nước này.

– …

Xem toàn nội dung Một số điều cần lưu ý khi kinh doanh với thương lái Trung Quốc.

Một số điều cần lưu ý khi kinh doanh với thương lái Trung Quốc, Nguồn: Vasep.com.vn.

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây