Một số quy định về nuôi tôm thẻ ở Việt Nam

Để hạn chế những rủi ro và nguy cơ dịch bệnh nhằm hướng tới phát triển nuôi tôm chân trắng bền vững, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành một số văn bản quy định cho việc nuôi tôm chân trắng. Trong đó, người nuôi cần biết các thông tin sau:

1. Yêu cầu chung đối với vùng nuôi và phòng trừ dịch bệnh (Theo điều 7 và 8, chương III, quyết định 456/QĐ- BNN-NTTS)
– Đối với các tỉnh Nam Bộ (Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long) chỉ được nuôi tôm chân trắng theo hình thức thâm canh và nuôi trong vùng được quy hoạch.

– Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bình Thuận được nuôi tôm chân trắng theo nhu cầu của các nhà đầu tư và nằm trong vùng quy hoạch nuôi tôm của địa phương.

– Các cơ sở nuôi tôm chân trắng phải quản lý không được để tôm thoát ra môi trường nước xung quanh.

– Hệ thống cấp và thoát nước trong cơ sở nuôi tôm chân trắng phải được bố trí riêng rẽ để tránh gây ô nhiễm.

– Các cơ sở nuôi tôm chân trắng thâm canh (kể từ Quảng Ninh đến Đồng bằng sông Cửu Long) thực hiện đúng Tiêu chuẩn ngành 28 TCN 191: 2004 Vùng nuôi tôm – Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

– Thực hiện biện pháp phòng ngừa bệnh, dịch là chính, vệ sinh khử trùng đối với người và phương tiện trước khi vào khu sản xuất. Xử lý hệ thống ao/đầm, dụng cụ sản xuất sau mỗi đợt thu hoạch và sau khi dập dịch.

– Cơ sở sản xuất phải phối hợp với các cơ quan chức năng, tạo mọi điều kiện để các cơ quan chức năng thực hiện phòng chống dịch.

– Bảo quản, sử dụng thuốc, chế phẩm sinh học, thức ăn theo quy định.

– Chủ đầu tư nuôi tôm chân trắng phải chấp hành sự giám sát và kiểm tra của các cơ quan quản lý, cơ quan thú y địa phương và Trung ương về phòng trừ dịch bệnh.

2. Các bệnh trên tôm chân trắng phải công bố dịch Theo Thông tư 39/2009/TT-BNNPTNT, Tôm chân trắng (P. vannamei) có các bệnh khi bùng phát trên diện rộng phải công bố dịch bao gồm:
– Bệnh đốm trắng (White spot disease), tác nhân gây bệnh là White spot syndrome virus (WSSV);

– Bệnh đầu vàng (Yellow head disease), tác nhân gây bệnh là Yellowhead virus (YHV);

– Hội chứng Taura (Taura syndrome), tác nhân gây bệnh là Taura syndrome virus (TSV).

3. Trách nhiệm của chủ cơ sở nuôi trong phòng chống dịch (Theo thông tư 36/2009/TT-BNNPTNT)
– Tuân thủ đúng theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng trong việc thiết kế hệ thống nuôi, áp dụng quy trình kỹ thuật, mùa vụ nuôi và biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất trong phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường và giảm thiểu các chất độc hại cho thủy sản nuôi.

– Chỉ được phép sử dụng thức ăn, chế phẩm sinh học, kháng sinh, hóa chất nằm trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và PTNT công bố, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y.

– Chỉ sử dụng con giống có nguồn gốc rõ ràng, được chứng nhận kiểm dịch của cơ quan thú y.

– Chủ cơ sở nuôi khi phát hiện thủy sản nghi nhiễm bệnh hoặc chết bất thường phải báo ngay cho cán bộ thú y xã, huyện/trạm Thú y huyện.

– Chấp hành các quy định về kiểm dịch, báo cáo dịch bệnh, thiết lập và lưu trữ các loại hồ sơ liên quan tới con giống; thức ăn; thuốc thú y; cải tạo ao đầm; chăm sóc; quản lý thủy sản; xử lý chất thải (nước thải, bùn thải và rác thải) theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

– Hợp tác với các cơ quan chức năng trong việc lấy mẫu kiểm tra các chỉ tiêu môi trường, dịch bệnh.

– Được tham dự các khóa tập huấn về phòng chống dịch bệnh thủy sản, kỹ thuật nuôi do các cơ quan quản lý tổ chức.

Một số quy định về nuôi tôm thẻ ở Việt Nam, Nguồn: Sưu tầm Internet.

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây