Nghị định 210 khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn quy định một số ưu đãi và hỗ trợ đầu tư bổ sung của Nhà nước dành cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

– Tải nội dung Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

– Tải nội dung Thông tư 05/2014/TT-BKHĐT về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định 210/2013/NĐ-CP.

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây