Phát động bình chọn và trao tặng Danh hiệu: “Chất lượng vàng Thủy sản Việt Nam”

Phát động bình chọn và trao tặng Danh hiệu: “Chất lượng vàng Thủy sản Việt Nam”, Nguồn: Hà Kiều – Fistenet.gov.vn.

Sáng ngày 31/3/2017, tại Hà Nội, Hội nghề cá Việt Nam đã phối hợp với Tạp chí Thủy sản Việt Nam tổ chức Lễ phát động chương trình bình chọn và trao tặng Danh hiệu: “Chất lượng vàng Thủy sản Việt Nam, lần thứ 4, năm 2017”. Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam Nguyễn Việt Thắng và Tổng biên tập Tạp chí Thủy sản Việt Nam Dương Xuân Hùng đồng chủ trì buổi lễ.

– Nhiều năm nay, thủy sản luôn đóng vai trò quan trọng trong nền nông nghiệp nói riêng và kinh tế cả nước nói chung. Và với bối cảnh ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng sâu sắc, thủy sản lại được đặt lên một tầm cao mới. Hơn nữa, ngành hàng này cũng đã được xác định là một trong những mặt hàng chiến lược, mũi nhọn trong hoạt động sản xuất và xuất khẩu của cả nước. Mỗi năm, thủy sản đóng góp cho đất nước nguồn ngoại tệ lớn, từ 285,4 triệu USD năm 1991, đến nay khoảng 7 tỷ USD, trở thành mặt hàng xuất khẩu chiến lược quốc gia, góp phần quan trọng cho nền nông nghiệp nói riêng và kinh tế cả nước nói chung. Cùng đó, hàng năm thủy sản thu hút một lực lượng lớn lao động tham gia trong tất cả các lĩnh vực: nuôi trồng, đánh bắt, chế biến xuất khẩu, dịch vụ hậu cần ngành thủy sản… với nhiều chương trình mang lại hiệu quả thiết thực, phát huy được vai trò tích cực của nông dân, ngư dân, doanh nghiệp trong phát triển kinh tế địa phương, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và góp phần bảo vệ an ninh, quốc phòng Tổ quốc.

– Thành công đó có sự đóng góp tích cực của tất cả các tập thể, cá nhân tham gia trong mọi hoạt động của ngành. Để ghi nhận những công lao này và nhằm khơi dậy ý thức trách nhiệm của nông dân, ngư dân, doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà khoa học, nhà quản lý đang tham gia hoạt động trong ngành thủy sản, Bộ Nông nghiệp và PTNT nhất trí đề xuất của Hội nghề cá Việt Nam và Tạp chí Thủy sản Việt Nam tiếp tục tổ chức bình chọn và trao tặng Danh hiệu: “Chất lượng vàng Thủy sản Việt Nam, lần thứ 4, năm 2017” dành cho 100 doanh nghiệp, cá nhân, tập thể tiêu biểu hoạt động thủy sản của cả nước. Năm nay, ngoài việc 10 cá nhân tiêu biểu tiếp tục được đề nghị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tặng Bằng khen, thì 5 doanh nghiệp xuất sắc đạt Danh hiệu “Chất lượng vàng Thủy sản Việt Nam” sẽ được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

– Danh hiệu “Chất lượng vàng Thủy sản Việt Nam” không chỉ khuyến khích, động viên các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong ngành thủy sản tích cực sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, xây dựng và phát triển thương hiệu, mà còn khuyến khích các nhà khoa học nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao khả năng cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, động viên mọi cá nhân, mọi thành phần kinh tế hăng say lao động sản xuất, đưa ngành thủy sản Việt Nam phát triển hiệu quả và bền vững.

– Qua ba lần trao tặng vào các năm 2009, 2012 và 2014, với định kỳ 5 năm hai lần, Danh hiệu “Chất lượng vàng Thủy sản Việt Nam” năm 2017 vẫn bình chọn dựa vào 4 tiêu chí: Hiệu quả kinh tế; Hiệu quả xã hội; Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; Bảo vệ nguồn lợi và môi trường sinh thái. Thời gian Ban tổ chức nhận hồ sơ từ ngày 1/4 đến hết ngày 30/5/2017; lễ tổng kết và trao giải sẽ được tổ chức vào cuối tháng 6/2017.

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây