Quảng cáo trực tuyến

Biểu giá quảng cáo trực tuyến

Vị trí thanh bên
Giá 400.000đồng/tháng – Kích thước 170x150px

Giá 500.000đồng/tháng – Kích thước 170x300px

Ở dưới chân của site
Giá 300.000đồng/tháng – Kích thước 250x130px

Thanh toán qua tài khoảng ngân hàng Á Châu

Liên hệ: Anh Tuyền – 01697 493 397

Vị trí tương ứng trên site

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây