Quy hoạch nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long trước biến đổi khí hậu

Ngày 02/4/2014, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký Quyết định số 639/QĐ-BNN-KH phê duyệt Quy hoạch nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trong điều kiện biến đổi khí hậu.

– Mục tiêu quy hoạch đã đề ra là xây dựng nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long phát triển toàn diện, bền vững, thích ứng cao với biến đổi khí hậu; sản xuất các ngành đạt năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh cao; cơ cấu kinh tế và tổ chức sản xuất hợp lý; hạ tầng kinh tế xã hội từng bước hiện đại; thu nhập và đời sống của người dân ngày càng nâng cao; tài nguyên thiên nhiên được sử dụng hiệu quả; môi trường được bảo vệ và cải thiện.

bien doi khi hau trong nong nghiep

– Một số chỉ tiêu cụ thể, đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng GDP nông lâm thủy sản đạt bình quân 3,8 – 4,2%/năm; Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản 4,5 – 5%/ năm, trong đó Thủy sản có tốc độ tăng trưởng lớn nhất (đạt 7 – 8%/năm); Thủy sản chiếm 34,9% trong cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản; Sản lượng thủy sản đạt 3,5 triệu tấn; Giá trị sản lượng bình quân 1 ha đất nuôi trồng thủy sản là 250 triệu đồng.

– Định hướng đến năm 2030, sản lượng thủy sản đạt 4,2-4,3 triệu tấn, giá trị sản lượng bình quân 1 ha đất nuôi trồng thủy sản đạt 400 triệu đồng.

– Cũng theo quyết định, định hướng chung quy hoạch sử dụng đất nuôi trồng thủy sản là 542,8 nghìn ha, tăng thêm 74,7 nghìn ha so với năm 2010; Đảm bảo quy mô diện tích đất nông nghiệp của vùng đến năm 2020 là 3,25 triệu ha.

– Tầm nhìn đến năm 2030, dự báo diện tích đất nông nghiệp bị ngập do nước biển dâng khoảng 30 nghìn ha. Dự kiến đất lúa sẽ giảm khoảng 15 nghìn ha, dự kiến chuyển sang nuôi trồng thủy sản, tăng diện tích đất nuôi trồng thủy sản lên khoảng 558 nghìn ha.

– Quy hoạch đã đưa ra một số giải pháp chủ yếu như: rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển sản xuất ngành, lĩnh vực và các sản phẩm chủ lực trên cơ sở quy hoạch vùng đã được phê duyệt;Đổi mới các doanh nghiệp nhà nước; Khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác, thực thi chính sách khuyến khích phát triển HTX, tổ hợp tác, câu lạc bộ…; Phát triển trang trại, doanh nghiệp nông nghiệp, hoàn thiện chính sách ưu đãi về đất đai, tín dụng, thuế đối với các trang trại, doanh nghiệp, nhất là ở vùng sâu, vùng xa… Hỗ trợ kinh tế hộ gia đình phát triển sản xuất hàng hóa theo hướng mở rộng quy mô ruộng đất, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, từng bước phát triển ngành nghề dịch vụ nông thôn để tăng thu nhập. Tổng kết, đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng mô hình liên kết và tiêu thụ sản phẩm như: mô hình liên kết nuôi cá tra và nuôi tôm công nghiệp phục vụ chế biến xuất khẩu.

– Bên cạnh đó, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, đầu tư, xây dựng vùng nguyên liệu…Thường xuyên tổ chức các hội chợ, triển lãm nông, lâm thủy sản tại các tỉnh thuộc Vùng.Đổi mới công tác nghiên cứu, chuyển giao khoa học và công nghệ.

– Đẩy mạnh giải pháp hỗ trợ phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, theo quyết định, cần lắp đặt hệ thống quan trắc, cảnh báo ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đối với nông nghiệp, nông thôn ở những khu vực nhạy cảm thuộc vùng ven biển, cửa sông. Từng bước đầu tư hoàn thiện hệ thống thủy lợi, hoàn chỉnh hệ thống đê biển, đê sông, hệ thống cống điều tiết và các hạ tầng kỹ thuật cần thiết khác phục vụ sản xuất nông nghiệp và đảm bảo đời sống của nhân dân.

Quy hoạch nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long trước biến đổi khí hậu, Nguồn: Fistenet.gov.vn (Văn Ninh).

BÌNH LUẬN

Làm ơn để lại binh luận của bạn
Để lại tên của bạn tại đây